Az illegális hangfelvételt készítő igazgató saját családi vállalkozásának is adott megbízást a projektben Nyomtat
2010 szeptember 29., szerda 16:36

Káli: a célvizsgálat eredménye már több napja az asztalomon van

Az elmúlt hetekben több olyan hír látott napvilágot, melyet Kocsis István, a Kós Károly Szakközépiskola igazgatója terjeszt, és amely a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ projekttel, illetve annak megvalósításával kapcsolatos. A híresztelések szerint „egy miskolci szocialista képviselő fenyegette meg őt kirúgással”, és „MSZP közeli cégekkel való szerződéskötésre kényszerítették”.
A hírek megjelenését követően azonnal célvizsgálatot rendeltem el arra vonatkozóan, hogy a sajtónyilvánosságot kapott híreszteléseknek mi a valóságalapja. A vizsgálat eredményeként az alábbi tények állapíthatók meg:
Horváth Ottóné, önkormányzati képviselő, a városban zajló TISZK projektek polgármesteri biztosaként felügyelte a projektek megvalósítását. Nem képviselőként lépett fel, hanem szakmai feladata volt, hogy a városban zajló több milliárdos projekteket az önkormányzat, mint az érintett intézmények fenntartója nevében kísérje figyelemmel, a projekteket segítse, szükség szerint avatkozzon közbe, ha a pályázatok megvalósításában fennakadást tapasztal. Valamennyi TISZK-ben érintett igazgató munkaköri leírásába még 2009 novemberében ez rögzítésre is került.
Tényként állapítható meg, hogy Kocsis István igazgató a TISZK projekt előrehaladását többször veszélyeztette, így például egy közbeszerzésben nyertes céggel való szerződéskötéstől is elzárkózott, utólagosan pedig újabb feltételeket támasztott.

Tény az is, hogy ezen szerződéssel kapcsolatban a polgármesteri biztosnak be kellett avatkoznia, és a jogszerű állapot helyreállítására fel kellett hívni az igazgató figyelmét. Ezen beszélgetést - mely 2009-ben zajlott – rögzítette az igazgató és a 2010. évi helyi önkormányzati választásokat közvetlenül megelőzően, abból részleteket kiragadva jogellenesen nyilvánosságra hozta.

Tényként állapítható meg, hogy Kocsis Istvánt projektben végzett tevékenységébe többször be kellett avatkozni, az igazgató munkáltatójaként mind szóban, mind írásban utasítanom kellett őt, ugyanis a város által elnyert majd egymilliárd forint felhasználását, a közpénzek elszámolhatóságát nagy mértékben veszélyeztette. Az iskolaigazgató munkáltatójaként beavatkozni az igazgató tevékenységébe nem csak lehetőségem, de jogszabályi kötelességem is.

A célvizsgálat nem tudta kideríteni, hogy Kocsis István igazgató miért készített titokban hangfelvételt és amennyiben szabálytalanságot gyanított az ügyben , akkor miért csak most – közel 10 hónappal az események után – állt elő a titokban készített hangfelvétellel.
A fenti ténymegállapítások alapján az igazgató híresztelései a valóságot teljes mértékben elferdítik, hamis színben tüntetik fel, ezért mindenre kiterjedő részletes belső ellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.
Az eddigi vizsgálat arra is fényt derített, hogy az igazgató saját családi és rokoni vállalkozásai számára is adott üzleti megbízást az éppen általa kifogásolt projektben. Kocsis Istvánnak ezért nem csak erkölcsi és fegyelmi, de polgári jogi és büntetőjogi felelőssége is felvetődik.
A célvizsgálat eredményei napok óta az asztalomon vannak, az igazgató úrra vonatkozó súlyos negatív megállapításokat azonban csak a választások után akartam nyilvánosságra hozni, hogy ne mérgezzem tovább a kampány légkörét. Ezúton nyilvánosan is felkérem Kocsis István igazgatót és a mögötte álló személyeket, hogy ne illegális felvételekkel riogassák a közvéleményt, hanem várják meg a részletes vizsgálat eredményét.
A belső ellenőrzés részletes megállapításai, és a tényszerűen feltárt információk alapján fogom a szükséges lépéseket megtenni.

Miskolc, 2010. szeptember 29.

Káli Sándor 

blog comments powered by Disqus