Megéri könyvtárba járni! „Az én könyvtáram” projekt fejlesztései az élvezetesebb és eredményesebb közoktatásért és könyvtárhasználatért, avagy így lesz újra népszerű az olvasás Nyomtat
2020 január 31., péntek 20:15

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált „Az én könyvtáram” projekt célja a kultúra és a könyvolvasás közelebbhozása a lakossághoz, az irodalom népszerűsítése a fiatalok körében, és a közoktatás támogatása. A projekt 2020 január 31-én befejeződött, ugyan, de pozitív hatásai, fejlesztései a jövőben is elérhetőek lesznek, tovább viszik a program eredményeit, sőt reményeink szerint érzékelhető változásokat generálhatnak a fejlesztési eredményeket használó könyvtárakban
A három éves projekt elért eredményei.


20 szakértő bevonásával egy, a köznevelést és a könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztését támogató új módszertant és 90 új könyvtári mintaprogramot dolgoztak ki. A mintaprogramok megfeleljenek a köznevelés igényeinek, és az ország bármely könyvtárában könnyen, hatékonyan adaptálhatók a helyi igényeknek megfelelően. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek és fiatalok képesek legyenek a digitális eszközök pozitív lehetőségeit kihasználni, felhasználni a fejlődésükhöz, ugyanakkor felhívják a figyelmüket az esetleges, interneten előforduló veszélyekre. Jelentős hangsúlyt kapott az olvasás megszerettetése, a klasszikus és kortárs gyerekirodalom népszerűsítése és a szövegértés fejlesztése.

A projekt keretében 9 kötetes módszertani sorozat jelent meg. A módszertani ajánlásokat és a kutatási eredményeket foglalja össze az első 4 kötet mely 1500-1500 példányban jutott el a könyvtárakba. A pedagógusoknak készült szakmai kötet Együtt az olvasóvá nevelésért címmel, pedig 10000 példányban került kiadásra. Az utolsó 4 kötet a gyakorlatban használható mintaprogramokat mutatja be, és ez is 1500-1500 példányban kerültek kiadásra. Különlegességük, hogy mind a 4 kötet végén egy-egy naptárban foglalták össze a tanév különböző eseményeihez kapcsolható mintaprogramokat.

Az országos kiterjedésű 40 fős szaktanácsadói hálózat  segítségével az ország legtöbb könyvtárába sikerült eljuttatni a programot. A hálózatosodás, a pedagógusokkal való kapcsolatépítés és információátadás segítésére  több mint 100 szakmai rendezvényt, konferenciát és workshopot szerveztek, melyeken összesen mintegy 6000 fő könyvtáros és pedagógus vett részt.
A szakma megszólítása mellett kiemelten fontos volt a társadalom egészének elérése.  Az országos olvasásnépszerűsítő kampány segítségével online közel  12 millió megjelenést generálva sikerült felhívni az emberek figyelmét a könyvtári szolgáltatásokat érintő fejlesztésekre, és a megújult könyvtár közösségépítő szerepére.

A program hatása a jövőben is érezhető lesz a könyvtárhasználat során, tekintve hogy a 3 év alatt megvalósított fejlesztések és elért sikerek hosszú távon is hozzájárultak a közvélemény formálásához. A kidolgozott mintaprogramok jelentősen segítik a pedagógusok munkáját azáltal, hogy fejleszti a gyermekek és fiatalok kompetenciáit, olyan területeken, mint például a digitális szövegértés és írástudás, vagy a modern könyvtárhasználat.
Példa értékűen hívja fel a figyelmet arra is, hogy milyen jelentősége van a közoktatásban annak, hogy tanulótípusokra szabott egyéni tanulási módszereket alkalmazzanak a fiatalokkal való közös munka során. Bár a programok nem helyettesítik a formális tanórai képzést, viszont – például gamifikációs eszközökkel - hozzájárulnak ahhoz, hogy a tananyag befogadhatóbb legyen, így a tanulók nagyobb sikereket érhetnek el iskolai tanóra keretein belül.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javult a kultúra hozzáférhetősége, így már bárki számára elérhető. 2023-ig pedig  további 117 könyvtár vállalta a program során kidolgozott módszertanok alkalmazását.


A 2017. február 1-én indult és 2020. január 31-én záruló „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt múzeumi részét a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, míg a könyvtári részt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, mint konzorciumi partner valósította meg. A kiemelt Európai Uniós program 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében jött létre.blog comments powered by Disqus