Az Európai Bizottság a jobb szabványokért – az európai versenyképesség erősítése és a fogyasztói érdekek felkarolása érdekében Nyomtat
2011 június 02., csütörtök 22:39

A szabványoknak meghatározó szerepük van a nemzetközi versenyben. A fogyasztókat nem szabadna arra kényszeríteni, hogy elektronikus készülékeikhez különböző töltőket használjanak. A villanyautók tömeges elterjedése sem valósulhat meg, ha töltésükhöz nem dolgozunk ki közös szabványokat. A mobiltelefon- és a szoftvergyártók a nyilvánosság előtt harcolnak szabványaik elsőbbségéért. Kétségtelen, hogy egy jó szabvány megkönnyítheti a fogyasztók életét, előmozdíthatja a fenntarthatóságot, valamint fokozhatja Európa versenyképességét és technológiai vezető szerepét a globális piacon. Annak érdekében, hogy minél több szabvány kerüljön minél gyorsabban kidolgozásra, az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tesz egy sor jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésre. A szabványok termékekre, szolgáltatásokra és gyártási eljárásokra vonatkozó önkéntes műszaki és minőségi kritériumokat jelentenek. Senki nem köteles azokat használni vagy alkalmazni, de elősegítik a vállalkozások együttműködését és segítenek abban, hogy a fogyasztók pénzt takaríthassanak meg. Korábban egy-egy európai szabvány kidolgozása több évet vett igénybe, így a szabványok nagyon lemaradtak a gyorsan fejlődő technológiák mögött. Ennek következtében bizonyos ágazatok vonakodtak bekapcsolódni a szabványosítási munkába, illetve nem tudták kiaknázni a szabványokban rejlő lehetőségeket. Ez a ma bemutatott csomaggal megváltozhat. Az Európai Tanács február 4-i, az Innovatív Unióról szóló következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a szabványosítási eljárások felgyorsítására, egyszerűsítésére és korszerűsítésére, mindenekelőtt annak érdekében, hogy az ágazat által kidolgozott szabványokat bizonyos európai szabványokká lehessen alakítani.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Ahhoz, hogy sikeres lehessen, Európának reagálnia kell a gyors innováció, a fenntarthatóság, a technológiák konvergenciája és az intenzív globális verseny jelentette kihívásokra. A dinamikus európai szabványosítási rendszer elengedhetetlen a minőség és az innováció ösztönzéséhez, valamint Európa globális gazdasági szerepének megerősítéséhez. Ezenfelül a szabványok lehetővé teszik számunkra, hogy alacsonyabb áron szerezhessünk be a kiváló minőségű, fenntartható technológiával készült termékeket. A szabványosítás a belső piac megfelelő működéséhez is kulcsfontosságú tényező.”

A Bizottság mai napon megtett legfontosabb lépései az európai szabványalkotási rendszer megerősítésének, az Európa 2020 stratégiának az iparpolitikára, az innovációs Unióra, és a digitális menetrendre vonatkozó kiemelt kezdeményezései, valamint az egységes piaci intézkedéscsomag végrehajtásának érdekében:

Európa szorgalmazni fogja, hogy több nemzetközi szabványt dolgozzanak ki azokban az ágazatokban, ahol Európa globális vezető szerepet tölt be;

Csúcstechnológiát képviselő termékeket gyakran értékesítenek karbantartási szolgáltatásokkal együtt. Jóllehet számos európai szabvány létezik a termékek tekintetében, a szolgáltatásokra vonatkozó szabványok száma csekély. Következésképpen még több piacvezérelt, szolgáltatásokra vonatkozó európai szabványt lehetne kidolgozni, így juttatva kereskedelmi előnyhöz a vállalkozásokat;

Könnyebb és gyorsabb módokat javasolni az egyre fontosabbá váló, globális IKT-szabványfejlesztő szervezetek által kidolgozott, többek között az internetnek a közbeszerzésben, az uniós szakpolitikákban és jogszabályokban való alkalmazásának erősítésére vonatkozó IKT-szabványok elismeréséhez. Ez élénkítőleg hat az innovációra, csökkenti az adminisztratív költségeket, és hozzájárul egy valóban digitális társadalom kiépítéséhez, azáltal hogy elősegíti az eszközök, alkalmazások, adattárak, szolgáltatások és hálózatok együttműködtethetőségét, kompatibilitását;

A Bizottság elmélyíti együttműködését a vezető európai szabványügyi szervezetekkel (azaz az Európai Szabványügyi Bizottsággal, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottsággal és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézettel), hogy e szabványaik gyorsabban elérhetővé váljanak. Az e szabványokat alkalmazó vállalkozások kompatibilisabbá tehetik termékeiket más termékekkel, így a fogyasztók számára a termékek szélesebb palettája lesz alacsonyabb áron elérhető;

Az európai szabványokat a leginkább érintetteket – fogyasztókat, kisvállalkozásokat, környezetvédelmi és szociális szervezeteket – képviselő szervezetek segítségével dolgozzák ki.

A minden modellhez egyaránt alkalmazható mobiltöltőre vonatkozó szabvány tökéletes példája annak, hogy milyen hatalmas értéket képviselhetnek az európai szabványok mindennapi életünkben.

A mai napon javasolt intézkedések közül egyesek azonnal végrehajtásra kerülnek, míg a többihez szükség lesz az Európai Parlament és az Európai Tanács jóváhagyására.

Háttér-információk

Az egyre fokozódó globális verseny korában Európa versenyképessége nagyban múlik azon, hogy mennyire vagyunk képesek a termékek, szolgáltatások és folyamatok vonatkozásában előmozdítani az innovációt, valamint teljes mértékben kihasználni a belső piacban rejlő lehetőségeket.

A mai napon bemutatott stratégia egyaránt tartalmaz jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket is. A jogalkotási intézkedések a közleményhez tartozó, hatásvizsgálattal kísért, a szabványosításról szóló rendelettervezetben találhatók, amely naprakésszé teszi és egységes szerkezetbe foglalja a meglévő európai jogszabályokat. A nem jogalkotási intézkedések között vannak bizottsági intézkedések és az európai szabványosítási rendszer más szereplőinek címzett ajánlások is (lásd MEMO/11/369). Ez a javaslat az egységes piaci intézkedéscsomag 12 főbb intézkedésének egyike, megfelel továbbá az európai digitális menetrend egyik főbb intézkedésének is.

blog comments powered by Disqus